top of page

Çalışma Alanlarım

1.

Bireysel Terapi, 45 dakika süren seanslar halinde, danışanın sorun alanına göre değişen seans aralığında devam eden ve sorun alanına göre çeşitili bireysel terapilerin uygulandığı (şema terapi, bilişsel davranışçı terapi vs.) terapi yöntemidir.

2.

İlişki,iletişim kaynaklı sorun alanlarında, evli, flört vs. gibi çiftlerle uygulanan ve sorun alanına göre değişen seans aralığında uygulanan, çiftin katılma zorunluluğunun bulunduğu terapi yöntemidir.

3.

 Nöropsikolojik değerlendirme, unutkanlık yakınması olan çeşitli nörolojik hastalara (Parkinson, Demans(Alzheimer, Fronto-temporal Demans, Semantik Demans, Vasküler Demans), MS(Multipl Sklerosiz), Huntington Koresi, Epilepsi, çeşitli nedenlere kafa travması yaşayanlar vs.)  veya sağlıklı bireylere uygulanan birtakım testlerden oluşmaktadır. Değerlendirilen alanlar arasında dikkat, sözel ve görsel bellek, görsel-mekânsal beceriler, zihinsel esneklik, davranış ve duygudurum bulunmaktadır. Sorun  alanı ve değerlendirme de kullanılan test sayısına göre değişmekle birlikte yaklaşık 1 saat sürmektedir. 

4.

Cinsel Terapi, 45 dakikalık seanslar halinde devam eden ve yaklaşık 13-15 seans arasında sonlanan bir çift terapisidir. Vajinusmus, Prematür Ejekülasyon (Erken Boşalma), Erektil Disfonksiyon(Sertleşme Bozukluğu), Cinsel İsteksizlik gibi cinsel sorun alanlarından uygulanan bir terapi yöntemidir. Cinsel Terapi uygulanabilmesi için söz konusu sorunun organik kökenli olmaması gerekmektedir. Dolayısıyla üroloji veya kadın doğum uzmanları ile görüşüldükten, sorunun organik bir kökeni olmadığı tespit edildikten sonra cinsel terapi uygulanabilir.

5.

Şema Terapi, kişilik bozuklukları, duygudurum bozuklukları, tekrar eden mesleki ve sosyal sorunlar ve ilişki problemlerine uygulanabilen etkili bir terapi yöntemidir. Sorunların kaynağı olarak geçmişte karşılanmamış olan bazı temel ihtiyaçlar (güven, onay alma, duygu ve ihtiyaçları ifade edebilme, özerklik vs. )  ve bu karşılanmamış ihtiyaçlar sonucu gelişen şemaları görür. Şema Terapi yaklaşımına göre hayatımıza etki eden 11 temel şema vardır. Bunlar: Terk Edilme, Kusurluluk, Kuşkuculuk/Kötüye Kullanılma, Sosyal İzolasyon, Duygusal Yoksunluk, Bağımlılık, Başarısızlık, Boyun Eğicilik, Yüksek Standartlar ve Haklılık'tır. Şema Terapi de söz konusu bu şemaların bireyin hayatına etkisi bakımından değerlendirilmesi, daha sonra bu şemaların yaşamının hangi alanlarından ve hangi durumlar karşısında etkili olduğu konusunda eğitilmesi ile başlar. Sonrasında bireyle bilişsel (düşünceye yönelik), davranışsal ve yaşantısal tekniklerin kullanılması ile bireyin şemaların kontrol edebilmesi ve yaşamındaki problemlerin üzerinden hem bilişsel hem duygusal hem de davranışsal olarak gelebilmesini amaçlar.

 • Depresyon

 • Sosyal Fobi

 • Obsessif-Kompulsif Bozukluk (OKB)

 • Panik Bozukluk (Panik Atak)

 • Anksiyeye Bozukluğu

 • Kayıp ve Yas

 • Narsistik Kişilik Bozukluğu

 • Borderline (Sınır) Kişilik Bozukluğu

 • İlişki, Evlilik Flört Problemleri

 • Öfke Kontrol Problemleri

 • Evlilik, Flört Problemleri

 • Cinsel Bozukluklar

 • Vajinusmus

 • Erektil Disfonksiyon (Sertleşme Bozukluğu)

 • Prematür Ejekülasyon (Erken Boşalma)

 • Cinsel İstek Bozukluğu

 • Aile içi İletişim problemleri

 • Demans (Alzheimer, Frontotemporal Demans, Semantik Demans, Vasküler Demans), MS,Parkinson gibi nörolojik rahtasızlıklarda bilişsel,kişilik, duyguduruma yönelik değerlendirme

 • Oryantasyon 

 • Dikkat

 • Yürütücü Fonksiyonlar

 • Bellek (Sözel ve Görsel Bellek)

 • Yapılandırma Becerileri

 • Görsel-mekansal Beceriler

 • Duygudurum ve Davranış değişiklikleri

 • Lisan (Afaziye yönelik Değerlendirme)

bottom of page